Placeholder Picture
Placeholder Picture

Vår bakgrund

GH Plast grundades 1965 av Heino och Elna Tamp. Den första maskinen köptes in och man hyrde ett garage på ca 50 kvm där man startade plastproduktion i liten skala. 1972 fanns 3 maskiner och då byggdes en egen fabrik på ca 400 kvm. Fabriken har sedan byggts ut i 2 omgångar och idag har vi 7 maskiner och 1600 kvm lokaler. 2002 innebar ett generationsskifte. Peter och AnnCatrin tog över och samtidigt ombildades företaget till aktiebolag. GH Plast är certifierat enligt SWA.
Formsprutning har under alla år varit kärnan i verksamheten.

Vår affärsidé

Legotillverkning åt stora och små företag genom formsprutning och där till hörande tjänster så som ritningar, prototyper, formar, efterbearbetning och packning inkluderande montage av tredjepartsdetaljer.
GH Plast vill vara en partner som möjliggör för kunden att jobba med en enda leverantör genom att erbjuda flexibilitet, kvalitet, pris och leveranssäkerhet.