Placeholder Picture
Placeholder Picture

Vår strävan är att vår produktion ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi tillverkar många av våra produkter med återvunnet material. Även spill från den egna tillverkningen återvinns och blir nya detaljer.
Övrigt spill från hela vår anläggning sorteras och skickas med auktoriserat företag till energiåtervinning. Även den spillvärme som skapas av vår produktion återvinns.